วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข่าวทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน

ในขณะที่ผมเรียน  ผมจะสนุกกับวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  โดยเฉพาะ
ฟิสิกส์ กับเคมีผมจะสนุกกับมันมาก   ถึงแม้ในบางเรื่องผมจะไม่เข้าใจก็ตาม  แต่ในบางวันวิชาเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกเบื่อ  และไม่เข้าใจ  ในที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าผมชอบวิชาไหนกันแน่  หรือเก่่งวิชาไหนกันแน่